Rodzaje i zastosowanie szkła w budownictwie

Wraz z rozwojem budownictwa wzrosło zapotrzebowanie na elementy wykonane ze szkła, które znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie ze względu na swoje właściwości, a w szczególności: przepuszczalność światła, odporność na działanie czynników atmosferycznych, odporność na ogień, czy twardość.Rodzaje szkła używanego w budownictwie:

  1. Szkło termicznie hartowane i szkło termicznie wzmocnione - uzyskuje się poprzez ogrzanie szkła do temperatury około 650°C i gwałtownym jego schłodzeniu strumieniami zimnego, sprężonego powietrza. Takie szkło jest 5-6-krotnie bardziej wytrzymałe na zginanie i na uderzenia, niż szkło odprężone. Jest odporne na nagłe zmiany temperatury. Mechaniczne właściwości szkła hartowanego pozostają takie same w warunkach ciągłej pracy w temperaturze do 250°C. Po rozbiciu rozpada się na drobne, nieostre, bezpieczne kawałki.

  2. Szkło powlekane – na szkło nanosi się powłoki aby poprawić jego walory estetyczne lub użytkowe. Uzyskuje się to poprzez nanoszenie kolejnych powłok jedna na drugą. Mogą to być powłoki: niskoemisyjne, przeciwsłoneczne, antyrefleksyjne czy samoczyszczące.

  3. Szkło warstwowe – jest to szkło składające się z co najmniej dwu warstw szkła sklejonego ze sobą. Wyszczególnić można: szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, szyby kuloodporne, szyby o zwiększonej odporności na działanie fali wybuchowej, ognioodporne oraz bezpieczne (chroniące użytkownika).

  4. Szyby zespolone - szyba zespolona to układ co najmniej dwóch szyb, tworzących komorę międzyszybową zawierającą powietrze lub inne gazy, oddzielonych od siebie i uszczelnionych na całym obwodzie. Rodzaje szyb zespolonych: ciepłochronne (zimą zatrzymuje ciepło w środku, latem chroni przed przegrzaniem słonecznym), ognioodporne, dźwiękoizolacyjne, odporne na pociski z broni palnej, bezpieczne, ochronne, a także szyby ze szkłem ornamentowym (ozdobnym) i szyby ze szprosami wewnętrznymi (listwa dzieląca skrzydło okienne na mniejsze pola).

Dużą atrakcyjnością szkła jako materiału budowlanego jest fakt, że łączy ono w sobie przeźroczystość i estetyczny wygląd z innymi cechami użytkowymi.

Pomoc techniczna